Irish Softcoated Wheaten Terriers

Home Onze honden Nesten Puppies Nieuws Links Contact

Onze nesten

Camacha M
G: 12-5-1999
Bailehannah Bhailintin x Bailehannah Ceara

Camacha N
G: 25-9-2000
Uactaran Upon Knockmealdown x Bailehannah Eibhilin

Camacha O
G: 11-3-2001
Iriana Xantos x Bailehannah
Ceara

Camacha P
G: 15-2-2002
Killian Brugh Na Bóinne x Bailehannah Eibhilin
Camacha Q
G: 20-9-2002
Gaelic Wheaten's Dawn Rebel x Camacha Mion

Camacha R
G: 23-6-2003
Bailehannah Iobhar Barun x Bailehannah Eibhilin
Camacha S
G: 11-4-2004
Anlon Timothy from Breenagh x Camacha Mion
Camacha T
G: 21-4-2004
Bailehannah Iobhar Barun x Myrna Brugh Na Bóinne
Camacha U
G: 27-1-2005
Ingle Oliver Twist x Bailehannah Eibhilin
Camacha V
G: 8-10-2005
Bailehannah Iobhar Barun x Camacha Proinnseas
Camacha W
G: 29-9-2006
Daigh Diglach Ón Inis Glas x Myrna Brugh Na Bóinne
Camacha X
G: 3-10-2006
Iriana Xantos x Camacha Quincy Ceara
Camacha Y
G: 16-10-2007
Uactaran Upon Knockmealdown x Camacha Proinnseas
Camacha Z
G: 16-10-2007
Strongbow's Eamonn Diarmaid x Camacha Tara
Camacha A
G: 11-6-2008
Villa Rosa's Tieryn Torin x Camacha Unique
Camacha B
G: 8-11-2009
Camacah Yrving x Camacha Tara
Camacha C
G: 10-11-2009
Bailehannah Iobhar Barun x Camacha Unique
Camacha D
G: 19-12-2010
Mac Dara Quite The Image x Camacha Tara
Camacha E
G: 21-6-2011
Irish Rover's Keegan x Camacha Zonne
Camacha F
G: 23-6-2011
Bailehannah Iobhar Barun x Glenariff Aoibh
Camacha G
G: 27-2-2012
Camacha Nevan x Camacha Tara
Camacha H
G: 13-10-2012
Camacha Nevan x Camacha Zonne
Camacha I
G: 4-1-2014
Camacha Yriving x Camacha Zonne
Camacha J
G: 23-7-2014
Camacha Gildray Naoimh x Camacha Firinne
Camacha K
G: 22-11-2014
Camacha Gildray Naoimh x Camacha Eibhinn